Laz Kültür Derneği
Arhavi'de İskan ve Nüfus

Arhavi'de İskan ve Nüfus

29 Ekim Pazartesi günü, saat 15.00 - 17.00 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi, Santral Kampüsü’nde yapılacak olan Arhavi Kazası’nda İskan ve Nüfus konulu tez sunumuna davetlisiniz.

    Osmanlı Devletinin bölgeyi ele geçirmesinden sonra eski Lazia Theması Atina ve Arhavi Kazası olarak ikiye ayrıldı. Bu kazalardan Arhavi Kazası günümüzdeki Rize'nin Fındıklı ilçesi dahil olmak üzere doğuda Çoruh nehri ağzına kadar ve güneyde Çoruh nehri ve Borçka ilçe merkezine kadarki geniş sahayı kapsıyordu. Bu tezde ve sunumda, günümüzde Fındıklı (Viʒ̆e), Arhavi (Arkabi), Hopa (Xopa), Gönye (Gonia), Güreşen köyleri (Beğlevani) ve İçkale köylerini (Çxala) kapsayan bu bölgede Osmanlı devletinin tuttuğu Tapu Tahrir Defterlerinin ışığında iskân ve nüfus hareketleri konu edilmektedir.

Tarih: 29 Ekim 2018
Saat: 15.00 - 17.00
Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Santralistanbul Kampüsü / E2-203

Üye Girişi