Laz Kültür Derneği
Yedinci Genel Kurul

Yedinci Genel Kurul

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantılarının 31/7/2020 tarihine kadar erteleneceği, bu sürenin 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabileceği hükmüne istinaden söz konusu süre Bakanlık Makamının 24.07.2020 tarihli ve 4720 sayılı Oluru 31.10.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
Bu sebeple 2 ve 9 Agustos 2020 tarihlerinde yapılması yönünde aldığımız 17.07.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz genel kurulumuz geri bırakılmıştır. Yeni genel kurul tarihi alınacak yönetim kurulu karari ile bilahare duyurulacaktır.
 
Sağlıklı günler dileriz.
 
Guri k'ayite vizirat!

Üye Girişi