Laz Kültür Derneği
FORUM: Kazım Koyuncu'yu Anlamak

FORUM: Kazım Koyuncu'yu Anlamak

43. doğum gününde Kazım'ı nasıl anladığımızı, nasıl anlamamız gerektiğini bir forumla konuşacağız.

Kyazimişi ma-43-ani obadu ndğa himuşi oxotzonuşi cindo viforumaten.

Facebook Etkinlik Sayfası - https://facebook.com/events/1499905826924255

Üye Girişi