Laz Kültür Derneği
Mecir Ç'ak'irust'aşi Oğaru Do Obadu Ndğa!

Mecir Ç'ak'irust'aşi Oğaru Do Obadu Ndğa!

Lazepeşi umçane ç'oni, eni didişk'uni Mecit Cumadi svaramuşi "Dutxuri P'alik'ari" ğarasen. Mecit Cumadişk'uni 22 Mart'i 87 3'aneri iyasen. Azapeşk'unişi eni didi ham Dutxuri p'alik'arişi obadu ndğa vixvamaten. Moxt'it Mecit Cumadi na golit'oçu 3'anapete vixelat, him na memoçidvananenpe viucat!

Ndğa: 30.03.2013 Sabat'oni
Ora: 15.00-18.00
Sva: Lazuri Xaçk'aşi Derneği

Üye Girişi