Laz Kültür Derneği
Xasan Helimişi Govişinamt!

Xasan Helimişi Govişinamt!

3 Mart'i 1976 na ğuru Lazuri nenaşi didi şairi Xasan Helimişi şiirepemuşite govişinamt!

"Skidalaşen ma na manç'en kaebzdi
Man am dunyas em dunyaş derdi var bzdi!"


3 Mart 1976'da kaybettiğimiz Laz dilinin büyük şairi Khasan Helimişi'yi şiirleriyle anıyoruz.

"Hayattan payıma düşeni aldım
Ben bu dünyada öteki dünyanın derdini çekmedim!"


Ndğa: 3 Mar'ti 2013 Mjaçxa
Ora: 15:00-17:00
Sva: Lazuri Xaçk'aşi Derneği

Üye Girişi